طلاق توافقی

وبسایت موسسه حقوقی قدوسی در این صفحه از سایت مطالبی درباره طلاق توافقی برای شما عزیزان و بازدیدکنندگان محترم تهیه کرده است تا با مطالعه آن بتوانید اطلاعاتی را در مورد طلاق توافقی جمع آوری نمایید و با این موضوع آشنا شوید.در ادامه میتوانید این مطلب را ملاحظه نمایید.

طلاق توافقی بر دو قسم است: بائن و رجعی

در طلاق توافقی رجعی مرد می‌تواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه‌ی جدا نیست، اما در طلاق توافقی بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد.
در موارد زیر طلاق توافقی بائن است:

طلاق توافقیی که قبل از نزدیکی واقع شود
طلاق توافقی یائسه
طلاق توافقی خلع و مبارات مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد
سومین طلاق توافقی که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه‌ی رجوع باشد یا در نتیجه‌ی نکاح جدید.
منظور از طلاق توافقی خلع آنست که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق توافقی بگیرد و طلاق توافقی مبارات نیز آنست که کراهت از جانب طرفین باشد ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد.
زن بعد از طلاق توافقی باید عده نگه دارد.(عده مدتی است که زن در آن مدت نمی‌تواند ازدواج کند.)
عده وفات چهار ماه و ده روز است ولی عده‌ی طلاق توافقی متفاوت است.
در موارد زیر زن می‌تواند در خواست طلاق توافقی کند:

در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار او به پرداخت.
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد. عسر و حرج یعنی دشواری ، سختی و تنگنا.
در صورتی که شوهر ۴ سال تمام مفقود الاثر شود و حکم موت فرضی در مورد او صادر شده باشد.
در خواست صدور حکم با استفاده از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ؛ به موجب ماد‌ه‌ی یاد شده طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد ، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر قرار دهند.
عده طلاق توافقی و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن باردار تا وضع حمل است.

اگر زن و شوهری قصد جدایی از یکدیگر را داشته باشند و در مورد همه موارد مربوط به زوجیت با هم توافق کرده باشند، دادگاه با لحاظ توافقات صورت‌گرفته و بدون رسیدگی ماهوی به این موضوعات، گواهی عدم سازش را صادر می‌کند و آن ها می توانند برای طلاق توافقی اقدام کنند.

تعريف دیگری از طلاق توافقی

انحلال رابطه همسري در ازدواج دائمي را که بعد از آن از نظر رعايت حقوق و تکاليف مربوط به زناشويي مسئوليتي براي دو همسر نخواهد بود، طلاق توافقی مي گويند
اگر ازدواج را قراردادي بين دو شخص براي زندگي مشترک بدانيم، اين قرارداد همواره دائم نيست و گاهي بنا به دلايلي فسخ مي شود. جريان فسخ قرارداد بين يک زوج را اصطلاحا طلاق توافقی مي گويند.
هيچ دختر و پسري در آغاز زندگي و در پاي سفره عقد تصور نمي کنند که ممکن است روزي مشکلات چنان بر او غلبه کند و شرايطي بر او تحميل شود تا دادخواست طلاق توافقی داده و به زندگي مشترکش پايان دهد.
طلاق توافقی احساس باخت و يا زنده بودن در ارتباط زناشويي است که طرفين آن براي رهايي از اين احساس اقدام به جدايي مي کنند. گاهي طلاق توافقی تنها راه منطقي براي حل مشکل به نظر مي رسد. آنچه داراي اهميت است نگرش متفاوت افراد جامعه نسبت به اين پديده است.
طلاق توافقی دلايل گوناگوني دارد. اين دلايل متناسب با موقعيت، طبقه و جايگاه اجتماعي زوجين متفاوت است. شناخت عوامل موثر در شکل گيري اين پديده در کنترل و کاهش آن نقش بسزايي خواهد داشت.

دگرگوني در ساختار خانواده در طلاق توافقی

دگرگوني در ساختار خانواده در جوامع امروزي، از کوچک شدن حجم خانواده، دگرگون شدن برداشت هاي افراد از طلاق توافقی و تغييراتي در نقش هاي مردان و زنان سرچشمه مي گيرد.
از آنجا که طلاق توافقی براي پايان دادن به پيوند زناشويي زوج هاي صاحب فرزند به صورت روش پذيرفتني و قابل دفاعي در آمده است، به اين علت نيز دگرگوني هايي در ساختار خانواده پديد آمده است. وقتي پدر يا مادري براثر طلاق توافقی خانواده را ترک مي گويند، کارکردهاي خانواده و نگهداري از فرزندان بايد طوري تنظيم شوند که اين فقدان جبران گردد.
چشمداشت ها و نقش هاي زن و شوهر امروز به شدت تغيير کرده اند اما بيشتر اين دگرگوني ها در مورد زن مصداق دارد. روز به روز به تعداد زناني که کار مي کنند و در درآمد خانوادگي سهيم اند و در خانواده اقتداري به هم زده اند، افزوده مي شود. امروزه بسياري از زنان طبقه متوسط تحصيلاتشان را تکميل مي کنند و پس از ازدواج کار مي کنند تا نخستين فرزندشان به دنيا آيد. اين گونه مادران يا تنها در نخستين سالهاي کودکي فرزندشان در خانه مي مانند و از او مراقبت مي کنند و يا خدمتکاري را براي نگهداري از فرزند يا با سپردن به مهدکودک ها اين نقش را به ديگري مي سپارند تا خودشان بتوانند تمام وقت کار کنند. جنبش آزادي زنان و حرکت هاي زنان (فمينيستي) در تغيير نقش هاي اجتماعي جوامع نوين بسيار موثر بوده است.
برداشت مردم جوامع امروزي از طلاق توافقی در دهه هاي گذشته نيز دگرگون شده است. در دهه هاي گذشته طلاق توافقی براي مردم جوامع امروزي قابل قبول تر شده است. در گذشته زوج ها بيشتر در کنار هم مي ماندند که احساس مي کردند ادامه زندگي زناشويي شان به مصلحت فرزندانشان است. اما امروزه اين تشخيص وجود دارد که براي فرزندان، طلاق توافقی پدر و مادر بهتر از ادامه زندگي خانوادگي پرکشمکش مي تواند براي کودک از طلاق توافقی والدين زيانبارتر باشد. (درآمدي به جامعه شناسي، بروس کوئن، صفحه ۱۳۳)

علل و عوامل موثر در طلاق توافقی

به گفته کارشناسان ازدواج هايي که در آنها هماهنگي بيشتري ميان زوجين وجود دارد موفق ترند و کمتر به طلاق توافقی مي انجامند. تشابهاتي مانند طبقه اجتماعي، سطح تحصيلات، سطح هوش، هم نژاد بودن، دين مشابه داشتن، هم زبان بودن و… يک ازدواج موفق را رقم مي زند. ازدواجي که با تشابه نژادي، زباني، رواني واجتماعي صورت بگيرد ازدواجي موفقيت آميز است.
تفاوت طبقاتي يکي از عواملي است که با امکانات اجتماعي معمولاديدگاه هاي مختلفي را به وجود مي آورد البته اگر دو نفر آن اندازه از آگاهي لازم برخوردار باشند که اين تفاوت ها را به رسميت بشناسند ازدواجشان منعي ندارد.
در اصل مهمترين دلايل طلاق توافقی توقعات نادرستي است که طرفين از يکديگر دارند.

آثار و نتايج طلاق توافقی

طلاق توافقی از نظر رواني و حقوقي و اجتماعي آثاري دارد که بعضي از آنها مربوط به خود دو همسر است و بعضي ديگر به خانواده آنها و در صورتي که از آن ازدواج فرزنداني هم به وجود آمده باشند، جدايي تاثير بسيار قابل ملاحظه اي در وضعيت کودکان آنها از جهات مختلف خواهد گذاشت.
مهمترين اثري که دارد احساس جدا شدن، تنهايي و منزوي شدن فرد است که اين اتفاق احتمال سوءتعبيرها و حتي خودکشي را افزايش مي دهد و در اينجاست که فرد از زندگي لذت نمي برد و احساس پوچي به او دست مي دهد و با خود مي گويد من براي چه زنده ام؟ حالاچه بر سر من مي آيد؟ از اين پس چگونه بايد زندگي کنم؟ بعد از اين عامل بدبيني فرد نسبت به جنس مخالف و تعميم آن نسبت به همه افراد جامعه شکل مي گيرد. يک عامل که باعث تشديد اين حس مي شود که افراد جامعه نسبت به اين افراد احساس ترحم مي کنند و به آنها برچسب مي زنند، در نتيجه فرد احساس کمبود بيشتر کرده و تنهايي او تشديد مي شود. از طرفي دلسوزي بيش از حد اطرافيان و جامعه نيز باعث مي شود مشکلات روحي افراد مطلقه تشديد شده و جو بي اعتمادي به وجود آيد.

درباره ما

وکلای مجرب و پایه یک گروه قدوسی متخصص در پرونده های طلاق توافقی فوری, طلاق از طرف زوج, طلاق به درخواست زوجه, مطالبه مهريه, توقيف اموال, تقسيط مهريه, تمکين, اثبات نسب, اثبات زوجيت, مطالبه نفقه زوجه, مطالبه نفقه فرزندان و فسخ نکاح می باشند . در صورت تمایل به اخذ مشاوره یا اعطای وکالت هموطنان مقیم تهران و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور از طریق راه های ارتباطی معرفی شده در سایت با ما تماس حاصل نمایید


وکالت عام،وکیل مع الواسطه، وکیل حمایتی، وکالت خاص، وکیل پایه یک دادگستری، وکیل خانم، وکالت تسخیری، وکیل خانواده، وکالت معاضدتی، وکیل مدنی، وکیل انتخابی، وکالت، وکیل سازمانی
اپلیکیشن موسسه حقوقی قدوسی را از لینک زیر دریافت نمایید
راه های ارتباطی

place شهرک غرب - بلوار فرحزادی - نرسیده به میدان کتاب - نبش گلستان سوم - مجتمع افق - پلاک 95 - طبقه سوم - واحد 15 موسسه حقوقی قدوسی

LinkedIn


وکالت و وکیل قدوسی وکالت و وکیل  قدوسی
 وکالت و وکیل، مجموعه اسمارت کرونا طراحی سایت و سئو توسط اسمارت کرونا